Aktualnie koszyk jest pusty
Wybierz język: PLPolski

Regulamin sklepu internetowego mebleokmed.pl

§ 1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mebleokmed.pl, zwany dalej Sprzedawcą, prowadzony jest przez firmę Meble Okmed Demko SP.J. z siedzibą: ulica Kolejowa 13, 14-500 Braniewo, na podstawie rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000140522 .

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Zamawiającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, instytucja lub firma.

 3. Sklep prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż mebli, zwanymi dalej Towarami. Zamówienia można składać za pomocą "formularza zamówienia" na stronie internetowej Sklepu.

 4. Zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

 5. Dane wpisane w trakcie składania zamówienia są objęte ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 6. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych.

 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 8. Klient nie może anulować ani zmienić zamówienia, które zostało już wysłane.

§ 2. OFERTA I CENY

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo:

a. do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

b. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

c. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania

w nich zmian. Art. objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów,

d. do zmiany koloru znajdujących się w ofercie Sklepu towarów.

 1. Oferowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Są podawane przy każdym produkcie oddzielnie. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru oraz miesca dostawy.

 3. Zamówienia specjalne beda realizowane na podstawie odrębnej umowy, w ktrórej określone będą warunki płatności i realizacji zamówienia.


 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

 • Płatność przelewem. Po wyborze tej formy płatności otrzymają Państwo dane niezbędne do prawidłowego wykonania przelewu (dane adresowe odbiorcy, nr konta odbiorcy, tytuł przelewu, kwota przelewu) Towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Przy odbiorze osobistym płatności można dokonać gotówką, tylko i wyłącznie w sklepie firmowym znajdującym się w naszej siedzibie.
 1. W przypadku, gdy Sklep nie będzie mógł przyjąć do realizacji złożonego zamówienia, które zostało wcześniej zapłacone w formie przedpłaty, klient zostanie o tym fakcie poinformowany, a jego pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w ciągu czternastu dni od daty zaksięgowania wpłaty na konto sklepu, chyba że klient nie przekaże informacji o nr konta na które ma być dokonany zwrot.

 2. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu, płatność nie zostanie uregulowana, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Każde złożone przez Zamawiającego zamówienie jest potwierdzane przez pracownika Firmy Meble Okmed elektronicznie lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

 2. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania nie są realizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany elektronicznie na podany adres e-mail.

 3. Forma dostawy oraz koszt transportu zostanie uzgodniony telefonicznie lub elektronicznie przez pracownika sklepu. Możliwe formy dostawy:

 • firma spedycyjna lub kurierska

 • odbiór własny

Ustalenie kosztów i sposobu transportu muszą być potwierdzone przez kupującego drogą elektroniczną.

 1. Termin realizacji zamówienia uzależniony będzie od ilości zamówionego towaru oraz jego dostępności na magazynie.

 2. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności pracownika dostawcy. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984r. - Prawo przewozowe / Dz.U. z 1995r., Nr 119, poz. 575 z póź. zm. / dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

 3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 4. Do każdego zamówienia dołączany jest list przewozowy, który wymaga podpisu odbiorcy towaru, jako potwierdzenia przyjęcia nieuszkodzonego towaru od przewoźnika.

 5. Czynnikami decydującymi o cenie transportu jest waga, wymiary oraz odległość od magazynu do miejsca dostawy.

§ 5. ROZŁADUNEK I ODBIÓR

 1. Po ustaleniu terminu dostawy towaru, Zamawiający zobowiązany jest oczekiwać na towar we wskazanym miejscu i czasie.

 2. Zamawiający jest odpowiedzialny za rozładunek towaru. W niektórych przypadkach może być potrzebny wózek widłowy lub tzw. "paleciak".

 3. Zamawiający mają możliwość odbioru towaru osobiście.

§ 6. ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);, Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu. 

 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawaca niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstepieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumaneta do chwili otrzymania towaru z powrtotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależnosci które zdarzenie nastąpi wczesniej.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmienjszenie wartośći rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkjonowania rzeczy.

 6. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do właściciela Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie reklamacji.

 2. Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu wybarwienia płyty laminowanej, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe a kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z Towarami, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji. Bez załączonego, właściwie wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane.

 4. Wzór Formularz reklamacji stanowi załącznik do regulaminu.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne w Sklepie Towary.

 7. W wyjątkowych okolicznościach reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej paczki.

 8. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:

 • numer Klienta/Imię i nazwisko;

 • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);

 • nazwę, numery, ilość, Towarów, które są reklamowane;

 • powód reklamacji;

 • jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem, to również nr konta i dane właściciela konta.

 1. Zwracany w ramach reklamacji Towar należy odesłać na adres Sklepu.

 2. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon /Faktura VAT).

 4. W przypadku reklamacji koszty transportu reklamowanego Towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem sklep@mebleokmed.pl lub pod numerem telefonu 55 243 27 26. wewnętrzny 22.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych (Zasady polityki prywatności)

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


Z a ł ą c z n i k i
PLPolski
DANE KONTAKTOWE:
MEBLE - OKMED Demko Sp.j
Ul. Kolejowa 13
14-500 Braniewo
tel.: (+48) 55 243 27 26
fax: (+48) 55 243 02 41
e-mail: firma@mebleokmed.pl
Pon-pt: 8:00 - 17:00
Sb: Zamknięte
Ndz: Zamknięte
sklep@mebleokmed.pl