Aktualnie koszyk jest pusty
Wybierz język: PLPolski

1. Informacje wstępne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) serwisu internetowego „Meble Okmed” (zwany dalej Serwisem)  prowadzonego pod adresem www.mebleokmed.pl.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Meble Okmed Demko Spółka Jawna z siedzibą w 14-500 Braniewo, ul. Kolejowa 13 (zwana dalej Administratorem). Zbieranie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dokładając wszelkich starań w celu ich ochrony.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: firma@mebleokmed.pl

 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji oraz podania danych niezbędnych do wykonania zamówionych usług. Serwis internetowy w przypadku procesu rejestracji zakupów w sklepie będzie zbierał następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu,

 • adres dostawy,

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich modyfikacji oraz usunięcia.

Wglądu lub modyfikacji danych można dokonać poprzez:

 • skorzystanie z ustawień konta w Serwisie,

 • kontakt na adres firma@mebleokmed.pl,

 • zgłoszenie w siedzibie Administratora

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych


 

3. Pliki typu cookies.

Serwis zapisuje pliki typu cookies na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu służacym do przeglądania treści Serwisu. Pliki cookies zawierają informacje o aktywności Użytkownika na stronie Serwisu i mają na celu usprawnienie przeglądania jego treści.

Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne i wymaga zatwierdzenia przez użytkownika.

 

4. Logi serwera

Serwis automatycznie zbiera i przetwarza informacje o logowaniu i wybranych parametrach połączenia Użytkowników z Serwisem.

Zapisane logi mogą zawierać:

 • adresy URL przeglądanych zasobów Serwisu,

 • informacje o adresie IP,

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

Powyższe dane są wykorzystywane w celu zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i optymalnego działania systemów informatycznych. Dane te mogą być także wykorzystywane do celów statystycznych. Dane z logów serwera nie są używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników.

 

5. Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim

W celu realizacji umowy sprzedaży Serwis internetowy może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom wskazanym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia:

 • firmom kurierskim, w celu doręczenia przesyłki,

 • firmom informatycznym obsługującym Administratora,

 • organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

W powyższych przypadkach zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum i odpowiedni do realizacji wybranej usługi przez Użytkownika.

 

6. Odnośniki do innych stron internetowych

W treści Serwisu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za ich treść i przestrzeganie przez ich właścicieli przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik uruchamia odnośniki strony na własną odpowiedzialność.

 

7.Skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

8. Zmiany Polityki Prywatności.

O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował na stronie Serwisu.

PLPolski
DANE KONTAKTOWE:
MEBLE - OKMED Demko Sp.j
Ul. Kolejowa 13
14-500 Braniewo
tel.: (+48) 55 243 27 26
fax: (+48) 55 243 02 41
e-mail: firma@mebleokmed.pl
Pon-pt: 8:00 - 17:00
Sb: Zamknięte
Ndz: Zamknięte
sklep@mebleokmed.pl